Jazda Testowa
Testuj dostawcze Mercedesy. Rzuć im wyzVANie!

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się z Tobą
w celu ustalenia dokładnego terminu jazdy testowej

Administratorem danych osobowych jest Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o., Sp. j. Prosimy o zapoznanie się z informacjamiZgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o., Sp. j., ul. Armii Krajowej 19, 30 – 150 Kraków; kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod24@agileo.it; dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty, w związku ze złożeniem i realizacją zamówień oraz zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO); Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające oraz podmioty upoważnione z przepisu prawa; dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej, niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa; posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty, realizacji zamówienia lub zawarcia umowy; państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.